Modernā aizsardzība ir šaha atklātne, kas sākas ar gājieniem: 1. e2-e4 g7-g6.

Modernā aizsardzība
abcdefgh
8
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Gājieni 1. e4 g6
ECO kods B06
Citi nosaukumi Robača aizsardzība
Izstrādātāji K. Robačs un citi
Piederība Pusatklātās atklātnes

To klasificē pie pusatklātām atklātnēm ar Šaha atklātņu enciklopēdijas kodu B06.

Atklātnei apzīmēšanai paralēli tiek lietoti divi nosaukumi: modernā aizsardzība un Robača aizsardzība. Pats K. Robačs noraidīja nosaukumu modernā aizsardzība un priekšroku deva terminam Robača aizsardzība: "Daži, profesionāļi, kas nav nopietni teorētiķi, mēģina atklātni ar 1. ... g6 slavēt kā modernu, kolektīvi izdomātu atklātni". Šajā gadījumā, šie teorētiķi balstījušies uz 1965.-1976. gadu partijām. Robačs uzskata, ka tam nav pamata, jo viņš izmantoja atklātni jau 1945.-1976. gados - laikā, kad visi, redzot atklātni, "sarauca pieri un izsmēja".[1]

Stratēģiskā ideja

labot šo sadaļu

Modernā aizsardzība ir šaha atklātne, kurā melnie ļauj baltiem izveidot bandinieku centru d4 un e4, lai turpinājumā šo "ideālo" centru censtos sagraut. Modernā aizsardzība ir cieši saistīta ar Pirca aizsardzību, primārā atšķirība ir tā, ka melnie atliek zirdziņa attīstību uz f6, lai pēc Lg7 izdarītu spiedienu pret d4. Tomēr šai uzbūvei ir arī trūkumi. Neuzbrūkot e4 melnie atstāj baltiem plašas iespējas turpmākā plāna izvēlē. Transformācijas iespējas starp abām atklātnēm ir izplatīta.[2]

Galvenie varianti

labot šo sadaļu

Pēc visbiežākā balto gājiena 2. d2-d4 modernā aizsardzība bieži transformējas uz kādu citu atklātni, visbiežāk uz Pirca aizsardzību.

 • 2. d2-d4 Lf8-g7
  • 3. Zb1-c3 d7-d6
  • 3. Zb1-c3 c7-c6 4. f2-f4 d7-d5 5. e4-e5 (Pāreja uz Karo—Kana aizsardzības variantu, ECO B15)
  • 3. c2-c4 d7-d6 4. Zb1-c3
   • 4. ... Zg8-f6 (Pāreja uz Vecindiešu aizsardzības variantiem, ECO E70-E99)
   • 4. ... Zb8-c6
   • 4. ... e7-e5 5. d4xe5 d6xe5 6. Dd1xd8+ Ke8xd8 7. f2-f4
  • 3. c2-c4 c7-c5
   • 4. Zg1-f3 c5xd4 5. Zf3xd4 Sb8-c6 (Pāreja uz Sicīliešu aizsardzības variantiem, ECO B37)
   • 4. d4-d5 (Pāreja uz Benoni aizsardzības variantiem)
  • 3. Zg1-f3 d7-d6 4. Lf1-c4
 • 2. d2-d4 c7-c6

Citi turpinājumi 2. d2-d4 vietā ir retāk sastopami:

 • 2. Zg1-f3 c7-c5 (Pāriet uz Sicīliešu aizsardzību)
 • 2. c2-c4 e7-e5
  • 3. ... Lf8-g7 3. Zb1-c3 c7-c5 4. d4-d5 Lg7xc3+ 5. b2xc3 f7-f5.
 • Jonathan Speelman, Neil McDonald. Modern Defence. Everyman Chess, 2000, ISBN 1-85744-281-4. (angliski)
 1. Klaus Lindörfer: Großes Schach-Lexikon. 3. Auflage. Mosaik Verlag, München 1984, ISBN 84-499-8080-1, S. 212. Ievadu nodaļai par Robača aizsardzību uzrakstījis pats Robačs.
 2. Фридштейн Г. С. Защита Пирца-Уфимцева. Москва, ФиС, 1980. 142. - 168. lpp. (krieviski)