Atklātne ir šaha spēles sākuma stadija (pirmie 15—20 gājieni), kurā tiek mobilizēti spēlētāju spēki.

abcdefgh
8
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Šaha spēles sākuma pozīcija

Atklātnes stratēģija

labot šo sadaļu

Atklātnes galvenie principi:

  • centra sagrābšana ar bandiniekiem,
  • figūru ātra iesaistīšana spēlē,
  • karaļa nodrošināšana,
  • smago figūru apvienošana,
  • spēles plāna sasaistīšana ar vidusspēli un galotni,
  • pretinieka plānu izjaukšana.

Atklātņu nosaukumi

labot šo sadaļu

Atklātņu nosaukumu veidošanā tiek lietoti šādi termini: biežāk lietotie ir atklātne,[P 1] aizsardzība, gambīts, variants, retāk lietotie − kontrgambīts, sistēma, uzbrukums, pretuzbrukums.

Bieži lietots termins. To lieto atklātņu nosaukumos tajos gadījumos, kad balto gājiens ir pēdējais, kas nošķir šo atklātni no pārējām. Piemēram, Spāņu atklātne (1. e4 e5 2. Zf3 Zc6 3. Lb5).

Bieži lietots termins. To lieto atklātņu nosaukumos tajos gadījumos, kad melno gājiens ir pēdējais, kas nošķir šo atklātni no pārējām. Piemēram, Franču aizsardzība (1. e4 e6). Nosaukums ietilpstošais vārds "aizsardzība" gan nenozīmē, ka šī atklātne orientēta uz aizsardzību, tā var būs arī agresīva atklātne, kuras varianti saistīti pat ar kādu upuri. Piemēram, divzirdziņu aizsardzība.

Par gambītu (no itāļu val. "dare il gambetto" — aizlikt priekšā kāju, paklupināt) sauc atklātni, kurā, upurējot vienu vai vairākus bandiniekus vai figūru, kāda no pusēm cenšas pārņemt iniciatīvu.[1] Piemēram, dāmas gambīts (upuri piedāvā baltie), latviešu gambīts (upuri piedāvā melnie).

Kontrgambīts

labot šo sadaļu

Par kontrgambītu (pretgambītu) sauc atklātni, kurā, uz vienas puses piedāvāto upuri, otra puse atbild arī piedāvājot upuri. Piemēram, Falkbēra kontrgambīts.

Šo terminu lieto, lai no kādas atklātnes izdalītu tās atzarojumu. Piemēram, Rīgas variants spāņu atklātnē.

Šo terminu lieto, lai apzīmētu viena puses (balto vai melno) izvēlētajā atklātnē veidotu kādu konkrētu bandinieku un figūru struktūru, kas derīga spēlei pret otras puses dažādiem attīstības variantiem. Piemēram, sistēma "ezis" sicīliešu aizsardzībā.

Šo terminu lieto, lai apzīmētu agresīvus vai provokatīvus variantus un atklātnes, piemēram, Groba uzbrukums (1. g4).

Atklātnes pilnais nosaukums

labot šo sadaļu

Pilnu atklātnes nosaukumu veido, kādam no iepriekšējiem terminiem priekšā pievienojot vārdu, kas ir:

Atklātnes nosaukuma priekšā var būt prefikss "anti-", tas nozīmē, ka šis variants vērsts pret aiz šī vārda nosaukto atklātni. Piemēram, Anti-Maršals ir variants, kas kavē spēlēt Maršala gambītu.

Atklātņu iedalījums

labot šo sadaļu

21. gadsimtā šaha teorētiķi papildinājuši līdzšinējo šaha atklātņu iedalījumu (atklātās, pusatklātās un slēgtās atklātnes) no slēgtām atklātnēm nodalot divas jaunas grupas: pusslēgtās un flanga atklātnes.[2] Līdz ar to pašreizējais atklātņu iedalījums ir šāds:

  1. 1,0 1,1 Šeit šis termins jāsaprot šaurākā nozīmē, tikai kā atklātnes nosaukuma sastāvdaļa.
  1. Koblencs Aleksandrs Šaha skola, Latvijas Valsts Izdevniecība, Rīgā 1959.g. 284.lpp
  2. Калиниченко Н. М. Курс шахматных дебютов. СПб : Питер, 2013. ISBN 978-5-459-01630-7. (krieviski)

Ārējās saites

labot šo sadaļu