Mizanscēna

Mizanscēna filmā "Doktora Kaligari kabinets" (1920)

Mizanscēna (franču mise en scène 'novietošana uz skatuves') aktieru un rekvizītu izvietojums uz skatuves kādā noteiktā izrādes brīdī. Atsevišķi kritiķi ar mizanscēnu saprot visu vizuālo elementu izvietojumu uz skatuves.

Mizanscēnu var izmantot noteiktas noskaņas radīšanai, kā tas darīts, piemēram, kinofilmā "Doktora Kaligari kabinets".