Fundamentālā mijiedarbība

(Pāradresēts no Mijiedarbība)

Fundamentālā mijiedarbība ir divu vai vairāku fizikālu ķermeņu (tie var būt gan elementārdaļiņas, gan kvantu lauki) savstarpējā iedarbība, kas izraisa to kustību vai stāvokļa maiņu. Piemēram, lādētu daļiņu pievilkšanās notiek, pateicoties elektromagnētiskajam spēkam.

Lādētu daļiņu pievilkšanās, elektromagnētiskais spēks

Mūsdienu fizikā formulēts, ka dabā pastāv četri fundamentālie spēki jeb mijiedarbības: gravitācijas mijiedarbība, elektromagnētiskā mijiedarbība, stiprā mijiedarbība, vājā mijiedarbība. [1]

  1. Edvīns Šilters, Vilnis Reguts, Austris Cābelis, Ilgonis Vilks. Fizika 12. klasei. Lielvārds, 2008. 291.— 292. lpp. ISBN 978-9984-11-264-0.