Madonas — Trepes valnis

Madonas—Trepes valnis ir izliekta iegarenu paugurgrēdu josla. Tā atrodas Aronas paugurlīdzenumā, uz kopēja vaļņveidīga pacēluma starp Madonu un Neretas lejteci, robežjoslā starp Praulienas un Mārcienas pauguraini. Augstākā virsotne posmā starp Labonas ezeru un Aiviekstes ieleju ir Krāku kalns (166,4 m vjl.), puskilometru uz rietumiem no Dreimaņu (Svētes) ezera. Visa vaļņa augstākā virsotne ir Vadzoles kalns (175 m vjl.), kurš atrodas 4 km uz Z—ZA no Krustkalnu dabas rezervāta. Ieleja, kas atrodas austrumos no vaļņa starp Dreimaņu un Plencīšu ezeru, atrodas apmēram 95—99 m vlj., bet tuvumā esošo pauguru virsotnes atrodas 130—135 m vjl., tātad tie ir apmēram 40 m augsti un vietām diezgan stāvi.