Luksofors

gaismas signalizācijas ierīce

Luksofors (no latīņu: lux — 'gaisma' un grieķu: φορός (foros) — 'nesošs') ir gaismas signalizācijas ierīce, kas tiek izmantota ceļu krustojumos, gājēju pārejās, dzelzceļa līnijās un citās vietās satiksmes regulēšanai. Pirmie luksofori parādījās 1868. gadā Londonā, mūsdienās tie tiek izmantoti visā pasaulē. Luksoforu funkcijas var izpildīt pilnvarots satiksmes regulētājs. Ja kustību vada satiksmes regulētājs, šajā gadījumā luksoforu signālrādījumiem un ceļa zīmēm, kā arī horizontālajiem un vertikālajiem apzīmējumiem, ja tādi ir, vairs nav signālnozīmes un jāpilda tikai un vienīgi satiksmes regulētāja komandas. Ja luksofori nedarbojas un krustojumā nav regulētāja, jāvadās Ceļu satiksmes noteikumos[1] noteiktajā kārtībā un ceļu pirmais šķērso tas, kuram uz to ir priekšrocība un tikai tad pārējie satiksmes dalībnieki. Dzelzceļa transportā luksoforu nepareizas darbības gadījumā reģistrētus rīkojumus un kustības kārtību nosaka vilcienu dispečers vai stacijas dežurants. Katrs konkrēts gadījums, kā jārīkojas noteiktās situācijās ir aprakstīts dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumos[2].

Luksofors Anglijā

Termins "luksofors" latviešu valodā ieviests tikai 1970. gadā[3]; līdz tam šīs ierīces sauktas par gaismas signālaparātiem, bet dzelzceļa luksofori — par gaismaforiem.

Signalizācijas sistēma Vācijas dzelzceļā ir ievērojami atšķirīga no tās, ko pielieto ar Krieviju savienotajos platsliežu (1520 mm) dzelzceļos.

Luksofori, neskaitot dzelzceļa transporta luksoforus

labot šo sadaļu

Luksofori, neskaitot dzelzceļa transporta luksoforus, ir: transporta līdzekļu (TL) luksofori; velosipēdu; gājēju; pārbrauktuvju; tramvaju; maiņvirziena kustības luksofori; prāmju pārceltuvju un paceļamo tiltu luksofori[4].Luksoforu bieži komplektē ar sekunžu taimeri, kas palīdz orientēties, cik laika atlicis degt attiecīgajam signālam.

transportlīdzekļu (TL) luksofori

labot šo sadaļu

TL luksofori var būt vertikāli vai horizontāli. Tajos ir trīs krāsas, ko nolasa vertikālajam luksoforam no augšas uz leju un horizontālajam no kreisās puses uz labo – tikai šādā secībā pēc kārtas: sarkanā, dzeltenā un zaļā. TL vadītāji, kas neatšķir krāsas, vadās pēc uguns degšanas vietas luksoforā. Zaļais signāls – atļauj TL kustību. Zaļais mirgojošais – atļauj TL kustību. Dzeltenais signāls ir kustību aizliedzošs signāls. Dzeltens pastāvīgi mirgojošs signāls – brīdina, ka priekšā svarīgs krustojums, norāda, ka jcbraukt uzmanīgi un ir pārslēdzies neregulējošā stāvoklī. Tāpat neregulējamās gājēju pārejās dzeltens mirgojošs luksofora signāls var brīdināt par īpašu uzmanību. Kad veic ceļu darbus vai ved bīstamas kravas – arī apzīmē ar dzeltenu mirgojošu.

Ja krustojumā TL priekšā pēkšņi iedegas dzeltenais signāls un bez ekstremālas bremzēšanas TL apturēt krustojuma priekšā neizdosies, TL ir atļauts šķērsot krustojumu pie dzeltenās gaismas. Parasti noteikumu ievērošanu novērtē šādi, - ja luksoforā iedegas dzeltenais un tas aizvien turpina degt līdz pilnīgai krustojuma atbrīvošanai, tas nozīmē, ka TL ir izbraucis normāli; bet - ja ir situācija, kad ir nokavēts dzeltenais un šķērsojot krustojumu jau iedegas sarkanais, tas ir pietiekams pamats TL vadītāja sodīšanai. Sarkanais signāls ir aizliedzošs. Tas pats attiecas uz sarkanu mirgojošu signālu.

Bieži mēdz būt luksofori ar papildus sekcijām. Kā diennakts tumšajā laikā pārliecināties, ka luksoforam ir papildus sekcija? Deg sarkans, pēc sarkanā dzeltens un pēc dzeltenā zaļš. Bet nav saskatāms - ir tajā vai nav papildsekcija. Tāpēc, lai būtu saskatāms, papildsekcijai uz zaļā fona būs uzzīmēta melnas bultas kontūra, kas rāda, kurā virzienā tajā brīdī drīkst braukt un tajā pašā laikā tas TL vadītāju informē par to, ka citos virzienos drīkstēs braukt tikai tad, kad luksoforam iedegsies papildsekcijas. Kad papildsekcija deg kopā vienā laikā ar sarkano vai dzelteno luksofora uguni, šī zaļā sekcija atļauj braukt tajā virzienā, kurā tā rāda, tikai pie nosacījuma, ka nepieciešams palaist TL, kuri brauc pa šķērsojošo virzienu. Kreisā sekcija atļauj arī TL apgriešanos braukšanai pretējā virzienā.

Luksofori ar melnām bultām dažādos virzienos uz sarkanas, dzeltenas uguns fona, kā arī ar zaļu bultu uz melna fona ir paredzēti izolētai kustībai noteiktos virzienos bezkonflikta regulēšanai. Sarkanās un dzeltenās uguns izgaismotās bultas norāda, kādā virzienā TL vadītājs drīkstēs braukt, luksoforā iedegoties zaļajai ugunij. Bezkonflikta regulēšana nozīmē, ka braucot zaļās uguns noteiktajā virzienā, neradīsies šķērsošanas konflikts ne ar gājējiem, ne citiem TL vadītājiem.

TL luksoforu, kas signalizē vien ar zaļu vai sarkanu uguni, pielieto uzņēmumu pagalmu un brauktuves pagaidu sašaurinājumu vietās.

Maiņvirziena un kustības joslas pārkārtošanās luksofori

labot šo sadaļu

Maiņvirzienu kustības regulēšanai joslai un prasībai pārkārtoties izmanto speciālus luksoforus ar zaļu bultu, sarkanu krustu un dzeltenu bultu. Šādi luksofori ir ar ilgstošu degšanu kustības regulēšanai joslā.

Tramvaja luksofors

labot šo sadaļu
 
Tramvaja "T" luksofors Prāgā ar LED spuldzēm

Speciāli luksofori ir tramvaja bezkonflikta regulēšanas maršrutēšanai ar izkārtotām baltām lampiņām T burta veidā, kuras noteiktā kārtībā iedegas pie noteiktiem atļautiem vai aizliegtiem maršrutiem.

Pārbrauktuvju luksofori

labot šo sadaļu

Uz regulējamām pārbrauktuvēm izmanto speciālus pārbrauktuvju luksoforus, kas var būt ar balto kontrollampu un bez tās. Baltā kontrollampa liecina, ka pārbrauktuves signalizācijas ierīces darbojas paredzētajā režīmā. Pārbrauktuvei aizveroties, iedegas sarkans mirgojošs signāls un baltā kontrollampa nodziest. Atveroties - sarkanās ugunis nodziest un kontrollampa atkal iedegas. Parasti baltā kontrollampa mirgo.

Paceļamu tiltu, prāmju pārceltuvju un speciālo izbraukšanas vietu luksofori

labot šo sadaļu

Ir speciāls paceļamo tiltu, prāmju pārceltuvju un speciālo TL izbraukšanas vietu luksofors.

Luksofors ar sarkanu krustu uz melna fona atkārto pretējā braukšanas virziena luksofora aizliedzošo signālrādījumu.

Dzelzceļa transporta luksofori

labot šo sadaļu
 
Divi dzeltenie kopā ar zaļu signālsvītru

Dzelzceļa līnijās vilcienu kustības organizācijai izmanto[2]: sarkanas; dzeltenas; dzeltenas mirgojošas; zaļas; zaļas mirgojošas luksoforu ugunis; kā arī normāli nedegošas ugunis. Lokomotīvju luksoforos (vadības kabīnē) autobloķēšanas iecirkņos izmanto zaļu, dzeltenu, dzeltenu kopā ar sarkanu un sarkanu uguni. Vilcienu manevru sastāvu kustības organizācijai izmanto: sarkanas, zilas un mēnessbaltas luksoforu ugunis.

Sarkanais aizliedz kustību un prasa apstāties visos gadījumos. Dzeltenais norāda, ka nākamais - priekšā esošais luksofors ir aizliedzošs un atļauj sev pabraukt garām, bet prasa samazināt ātrumu un gatavoties apstāties. Zaļais signalizē, ka priekšā ir vismaz viens kustību atļaujošs luksofors. Četrzīmju autobloķēšanas signalizācijā izmanto papildus dzeltenu kopā ar zaļu, kas nozīmē, ka nākamais luksofors ir dzeltenais. Mirgojošie luksofori atļauj braukt garām un brīdina, ka paredzama vilcienu novirzīšanās pa pārmijām uz blakusceļiem, ka attiecīgā momentā vajadzēs samazināt ātrumu un ka nākamais priekšā esošais luksofors ir kustību atļaujošs. Divas dzeltenās ugunis nozīmē, ka vilcienam jānovirzās uz sānu ceļu pa pārmiju ar samazinātu ātrumu, nākamais luksofors ir slēgts. Trīs dzeltenie nozīmē, ka vilcienu pieņem stacijā uz aizņemta ceļa brīvās daļas ar mazu ātrumu. Zaļu svītru pielietošana pie luksofora rādījuma nozīmē, ka novirzīšanās paredzēta pa lēzenu pārmiju, bet maršruta rādītāji savukārt norāda sagatavotā maršruta virzienu.

Dzeltens kopā ar sarkanu lokomotīves luksoforā nozīmē, ka ir pabraukts garām dzeltenajam luksoforam, sarkanais - ka pabraukts garām sarkanajam luksoforam. Dzeltens lokomotīves luksofora signāls nozīmē, ka uz ceļa priekšā ir dzeltenais luksofors, zaļais - ka uz ceļa priekšā ir zaļais jeb kāds no mirgojošajiem luksoforiem.

Manevros mēnessbaltais atļauj manevrus, zilais tos aizliedz. Sarkanais kustību aizliedz jebkurā gadījumā, kā manevros, tā vilcienu kustībā bez izņēmumiem.

Atkarībā no konkrētās dzelzceļa līnijas specifikācijas luksoforu pielietojums var atšķirties tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Paredzams, ka līdz ar rokas vadības vilcienu samazināšanos un tehnoloģiju uzlabošanos samazināsies nepieciešamība luksoforu praktiskam pielietojumam.

Ārējās saites

labot šo sadaļu