Lokomotiv

Wikimedia projekta nozīmju atdalīšanas lapa

Lokomotiv (krievu: Локомотив "lokomotīve") var būt: