Lietuvas statūti bija trīs 16. gadsimta likumu krājumi, kas Lietuvas lielkņazistes zemēs bija spēkā līdz 1840. gadam. 1529. gada pirmajai statūtu versijai sekoja 1566. un 1588. gada statūti. Oriģinālais teksts rakstīts lielkņazistes oficiālajā rutēņu valodā, kas vēlāk tulkota latīņu un poļu valodās.

1529. gada statūtu titullapa

Plašajā lielkņazistes teritorijā bija iekļautas zemes un kņazistes ar visdažādākajiem likumiem. Daļa bija balstīti baltu pagānu tradīcijās, citi nāca no senkrievu likumu krājuma. Pirmo likumu krājumu sagatavoja 1522. gadā, un tas stājās spēkā 1529. gadā. Otro, papildināto likumu krājumu pieņēma 1566. gadā. Ņemot vērā Ļubļinas ūnijas noslēgšanu, tika sagatavots un 1588. gadā pieņemts trešais likumu krājums. Šis likumu krājums lielā mērā ignorēja ūnijas izveidošanu, aizstāvot Lietuvas augstmaņu intereses.