Lauztās priedes ir latviešu kora dziesma jauktajam korim ar Raiņa vārdiem, ko 1904. gadā sacerēja komponists Emīls Dārziņš.

Dziesmas "Lauztās priedes" sākuma notis.

Tapšanas vēsture labot šo sadaļu

1897. gadā advokātu un žurnālistu Jāni Pliekšānu apcietināja par piederību organizācijai "Jaunā strāva" un pēc ilgākas izmeklēšanas 1899. gadā izsūtīja uz Slobodsku Vjatkas guberņā. Trimdā tapa viņa pirmais dzejoļu krājums, kurā bija iekļauts arī dzejolis "Lauztas priedes". Dzejas krājumu ar nosaukumu "Tālas noskaņas zilā vakarā" izdeva pēc autora atgriešanās dzimtenē 1903. gadā.

Emīls Dārziņš šajā laikā finansiālo grūtību dēļ bija pārtraucis studijas Pēterburgas konservatorijā un strādāja par dziedāšanas skolotāju Natālijas Draudziņas ģimnāzijā un Ata Ķeniņa meiteņu skolā Rīgā.

Dziesma vairākkārt bijusi iekļauta Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku programmā.

Dziesmas vārdi labot šo sadaļu

Vējš augstākās priedes nolauza,
Kas kāpās pie jūrmalas stāvēja -
Pēc tālēm tās skatieniem gribēja sniegt,

Ne slēpties tās spēja, ne muguras liekt:

"Tu lauzi mūs, naidīgā pretvara,-
Vēl cīņa pret tevi nav nobeigta,
Vēl ilgās pēc tāles dveš pēdējais vaids,

Ik zarā pret varu šņāc nerimstošs naids!..."

Un augstās priedes pēc lauzuma
Par kuģiem iz ūdeņiem iznira -
Pret vētru lepni cilājās krūts,

Pret vētru cīņa no jauna dūc:

"Brāz bangas tu, naidīgā pretvara-
Mēs sniegsim tāles, kur laimība!
Tu vari mūs šķelt, tu vari mūs lauzt -

Mēs sniegsim tāles, kur saule aust!"
[1]

Ārējās saites labot šo sadaļu

Atsauces labot šo sadaļu

  1. Lauztās priedes no Raiņa dzejas krājuma "Tālas noskaņas zilā vakarā" (1903)