"Latviska Gada-Grāmata" (vecajā ortogrāfijā: Latwiska Gadda-Grahmata) bija pirmais vispārīga satura žurnāls latviešu valodā, ko 1797.-1798. gadā reizi ceturksnī iespieda “J.F.Štefenhāgena un dēla” izdevniecība Jelgavā. Žurnāla redaktors bija mājskolotājs un publicists Matīss Štobe (Mathias Stobbe, 1740-1817), kurš bija arī viens no ražīgākajiem tekstu autoriem. Pirms tam viņš bija izdevis latviešu valodā ārstniecības (1795) un pavārgrāmatas (1796).

"Latviska Gada Grāmata"
"Latviska Gada Grāmata"
J.F.Štefenhāgena paziņojums Mīļi latvieši
par “Latviskas Gada Grāmatas” iespiešanu (1796)
Redaktors Matīss Štobe
Valoda Latviešu
Uzņēmums “J.F.Štefenhāgena un dēla” izdevniecība
Valsts Krievijas Impērija
(Kurzemes guberņa)
Regularitāte ceturkšņa žurnāls

Pirmajā izdošanas gadā iespieda apmēram 2000 laikraksta eksemplāru, kas krietni pārsniedza vāciski rakstīto žurnālu tirāžu. Žurnāls iespieda visu tolaik pazīstamo latviešu rakstnieku darbus.

Saturs labot šo sadaļu

"Latviskajā Gada Grāmatā" bija praktiskas un didaktiskas pamācības, arī prozas un dzejas teksti. Tās izdošanā līdzdarbojās luterāņu mācītāji Johans Kristofs Baumbahs un Kristiāns Frīdrihs Šmits fon der Launics. Iespieda arī Štefenhāgena izdoto grāmatu sarakstu.[1]

Literatūra labot šo sadaļu

Atsauces labot šo sadaļu

  1. "Grāmatas, kuras šeitan Jelgavā pie grāmatu spiedēja Štefenhāgena, Rīgas un Liepājas pilsētā pie grāmatu preciniekiem, kā arīdzan citās pilsētās pie bokbinderiem par to klātdriķētu maksu neiesietas var dabūt" (Latviska Gada Grāmata, 1797., Nr. 3, 162.-168. lpp.)