Nasdaq CSD

uzņēmums Latvijā

Nasdaq CSD SE (agrākais nosaukums AS Latvijas Centrālais depozitārijs) ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, kas sniedz centrālā vērtspapīru depozitārija pakalpojumus Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Islandē.

Nasdaq CSD SE
Tips Societas Europaea
Darbības joma finanses
Dibināts 1995. gads
Galvenais birojs Rīga, Karogs: Latvija Latvija
Galvenās personas Indars Aščuks, Nasdaq CSD valdes priekšsēdētājs
Produkti vērtspapīru reģistrēšana un uzskaite
Īpašnieks(-i) Nasdaq Nordic
Tīmekļa vietne nasdaqcsd.com

Vispārēja informācija labot šo sadaļu

Nasdaq CSD nodrošina pēc-tirdzniecības infrastruktūru un plašu vērtspapīru norēķinu pakalpojumu klāstu tirgus dalībniekiem. Depozitārijam ir būtiska loma finanšu tirgos kā centrālajam akciju, obligāciju, valdību izlaistu vērtspapīru un citu finanšu instrumentu reģistram. Nasdaq CSD reģistrēto vērtspapīru kopējā vērtība pārsniedz 50 miljardus eiro un pakalpojumi tiek sniegti vairāk nekā 7500 emitentiem Islandē un Baltijas valstīs.

Nasdaq CSD ir licencēts atbilstoši Eiropas Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulai (CSDR), un to uzrauga attiecīgās finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādes. Depozitārijs nodrošina norēķinu automatizētu un tūlītēju apstrādi Eiropas TARGET2 vērtspapīriem (T2S) norēķinu platformā.

Nasdaq CSD ietilpst Nasdaq grupā, un tā mātes sabiedrība Nasdaq, Inc. sniedz tirdzniecības un pēc-tirdzniecības pakalpojumus vairāk nekā 50 valstīs. [1]


Vēsture labot šo sadaļu

 
Nasdaq CSD SE birojs Rīgā
 • 1995: AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" dibināšanas gads
 • 2002: AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" apvienojās ar Rīgas Fondu biržu (tagad Nasdaq Riga), izveidojot vienotu Latvijas vērtspapīru tirgu organizējošu institūciju.
 • 2012: 26. martā Latvijas centrālā depozitārija norēķinu sistēma tiek atzīta par atbilstošu ESCB-CESR rekomendācijām.
 • 2013: 30. oktobrī Latvijas centrālais depozitārijs sadarbībā ar LKA Arhivēts 2020. gada 31. oktobrī, Wayback Machine vietnē. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību komiteju un VSAA pilnveidoja mājas lapu www.manapensija.lv, nodrošinot vienuviet ātri pieejamu un plašu informāciju par pensiju sistēmu Latvijā un līdzekļu pārvaldīšanu.
 • 2013: 26. septembrī Latvijas centrālais depozitārijs parakstīja TARGET2-Securities (T2S) dalības līgumu ar Eiropas centrālo banku. Līgums nosaka juridiskās attiecības starp Eirosistēmu un katru no centrālajiem depozitārijiem, kas pievienojas T2S – Eirosistēmas IT platformai vērtspapīru norēķiniem-, sekmējot stabilāku finanšu tirgu, palielinot efektivitāti un veicinot caurskatāmību pēc-tirdzniecības nozarē.
 • 2013: 19.jūnijā Latvijas centrālais depozitārijs uzsāk jaunu Latvijas valsts krājobligāciju pakalpojuma sniegšanu mājasalapā www.krajobligacijas.lv.
 • 2014: Ar 1.janvāri Latvijai kļūstot par 18. eirozonas dalībvalsti, Latvijas centrālais depozitārijs sekmīgi veica pāreju uz eiro valūtu tirdzniecībai un norēķiniem.
 • 2016: Nasdaq Nordic no Nasdaq Riga iegādājās 100 % "Latvijas Centrālais depozitārijs" akcijas. "Latvijas Centrālais depozitārijs" iegādājās 100 % Lietuvas depozitārija akciju no Nasdaq Vilnius (8 %) un no Nasdaq Helsinki (92 %), kā arī 100 % Igaunijas depozitārija akciju no Nasdaq Tallinn.
 • 2017: 18. septembrī Latvijas, Igaunijas un Lietuvas centrālie vērtspapīru depozitāriji kļūst par vienu uzņēmumu Nasdaq CSD SE un pievienojas Eiropas TARGET2 vērtspapīriem (T2S) norēķinu platformai. Apvienotais Nasdaq CSD ir pirmais centrālais vērtspapīru depozitārijs Eiropā, kas ir ieguvis licenci atbilstoši Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulai (CSDR). Šī ir pirmā reize, kad Eiropas līmenī ir ieviests tiesiskais regulējums centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, kas nosaka vienotus principus atļaujas saņemšanai, pakalpojumu sniegšanai un centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzībai. AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" tika pārreģistrēts par Nasdaq CSD SE, tā galvenais birojs atrodas Latvijā, bet filiāles – Igaunijā, Lietuvā.
 • 2019: No 2. decembra nodibinātas korespondējošās attiecības starp Nasdaq CSD un Vācijas centrālo vērtspapīru depozitāriju (CSD) Clearstream Banking AG, kas atvieglos pārrobežu norēķinus Eiropas vienotajā vērtspapīru norēķinu platformā TARGET2-Vērtspapīriem (T2S), nodrošinot ārvalstu investoriem vienkāršāku un efektīvāku piekļuvi Baltijas vērtspapīru tirgum.
 • 2020: 25. maijā paziņo par Nasdaq CSD SE apvienošanos ar Nasdaq CSD Iceland. Apvienotā uzņēmuma Nasdaq CSD SE galvenais birojs atrodas Latvijā, bet filiāles – Igaunijā, Lietuvā un Islandē.

Depozitārija funkcijas un pakalpojumi labot šo sadaļu

Vērtspapīru reģistrēšana labot šo sadaļu

Vērtspapīru reģistrācija nodrošina akcionāru īpašumtiesību drošību un augstāku uzticību no investoru, partneru un finanšu iestāžu puses. Nasdaq CSD reģistrē vērtspapīru emisijas ierakstu veidā un kā Nacionālās Numerācijas Aģentūru asociācijas (Association of National Numbering Agencies)[2] dalībnieks katrai vērtspapīru emisijai piešķir starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN). Nasdaq CSD var reģistrēt akcijas, parāda vērtspapīrus, ieguldījumu apliecības un citus vērtspapīrus.

Vērtspapīru uzskaite un glabāšana labot šo sadaļu

Saskaņā ar Latvijas Finanšu instrumentu tirgus likumu [3] visi publiski emitētie vērtspapīri Latvijā ir dematerializēti — vērtspapīri neeksistē papīra formā, bet gan kā iegrāmatojums personas vērtspapīru kontā bankā, un šis iegrāmatojums ir īpašuma tiesību pierādījums. Vērtspapīrus uzskaita un iegrāmato Nasdaq CSD un Latvijas komercbankas un ieguldījumu brokeru sabiedrības.

Vērtspapīru norēķini labot šo sadaļu

Depozitārijs nodrošina dažāda veida vērtspapīru norēķinus, tostarp norēķinus atbilstoši DVP principam (Delivery Versus Payment), kas nozīmē vienlaicīgu naudas un vērtspapīru apmaiņu starp vērtspapīru pircēju un pārdevēju.

Vērtspapīru notikumu apkalpošana labot šo sadaļu

Nasdaq CSD nodrošina vērtspapīru notikumu apkalpošanu centrālajā vērtspapīru depozitārijā reģistrētiem vērtspapīriem, piemēram, akcionāru sarakstu sagatavošanu uz akcionāru sapulcēm, dividenžu izmaksu, procentu un pamatsummas izmaksas parāda vērtspapīriem.

Privātu uzņēmumu akcionāru reģistru kārtošana labot šo sadaļu

Nasdaq CSD piedāvā neatkarīgus un drošus reģistra uzturēšanas pakalpojumus arī privātām, biržā neiekļautām akciju sabiedrībām.

Pensiju sistēmas 2. līmeņa reģistra kārtošana labot šo sadaļu

Kopš 2003. gada sadarbībā ar VSAA, centrālais vērtspapīru depozitārijs uztur Latvijas pensiju sistēmas 2. līmeņa dalībnieku individuālo kontu reģistru, kurā tiek uzskaitītas ikviena sociāli apdrošinātā Latvijas iedzīvotāja veiktās iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā — kādā no pensiju plāniem, kā arī to daļas, kas naudas izteiksmē ataino personas pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu.

Sākotnējā reģistra kārtošana labot šo sadaļu

Sākotnējais reģistrs ir saraksts, kurā iekļautas personas, kurām pieder viena vai vairāku emitentu emitētie finanšu instrumenti un kuras finanšu instrumentus ieguvušas sākotnējās izvietošanas rezultātā vai pēc finanšu instrumentu laišanas publiskajā apgrozībā sev piederošo finanšu instrumentu uzskaiti nav pārvietojušas no sākotnējā reģistra uz sev piederošo finanšu instrumentu kontu. Depozitārijs kārto sākotnējos akcionāru sarakstus līdz brīdim, kad finanšu instrumentu jeb akciju īpašnieki veic dereģistrāciju.

LEI koda atjaunošana un pārvešana labot šo sadaļu

Nasdaq CSD sniedz LEI koda atjaunošanas un pārvešanas pakalpojumus. Sākot ar 2018. gada 3. janvāri visām juridiskajām personām, kas darbojas finanšu tirgos un veic finanšu instrumentu darījumus, jābūt LEI kodam.[4]

Atsauces labot šo sadaļu

 1. 1,0 1,1 Nasdaq CSD, SE Lursoft
 2. Numbering Agencies Arhivēts 2011. gada 23. jūnijā, Wayback Machine vietnē., Association of National Numbering Agencies.
 3. Finanšu instrumentu tirgus likums
 4. «Baltic LEI - LEI KODS». Baltic LEI (lv-LV). Skatīts: 2021-11-25.


Ārējās saites labot šo sadaļu