Latvīšu Stiglova

ciems Kārsavas novada Mērdzenes pagastā, Latvijā