Līvānu 1. vidusskola

Līvānu 1. vidusskola ir Līvānu novada izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības programmas. Tā atrodas Rīgas ielā 101 Līvānos. Sākumskolas mācības notiek „Laimiņas skolā” Zaļajā ielā 43 Līvānos.

VēstureLabot

 
Jaunuzceltā Līvānu pamatskolas ēka (1929).

1908. gadā Līvānos atvēra četrklasīgu skolu, 1921. gadā Līvānu miesta pamatskolu, kas 1925. gadā kļuva par Līvānu valsts sešklasīgo pamatskolu, 1929. gadā iesvētīja skolas ēku Domes ielā 3. 1940. gadā Līvānu sešklasīgo pamatskolu pārveidoja par nepilno vidusskolu, 1942. gadā par septiņklasīgu tautasskolu, 1944. gadā par vidusskolu. 1971. gadā atklāja jaunu skolas ēku Rīgas ielā 101.[1]

Izglītības programmasLabot

  • pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
  • pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (31013011)

AtsaucesLabot