Līkupēni

ciems Saldus novada Rubas pagastā, Latvijā