Līklīnijas kustība ir kustība pa riņķa līniju, kuras trajektorija ir riņķa līnija.

Pētot kustību pa riņķa līniju tiek pētīts ne tikai pārvietojuma vektors, bet arī pagrieziena leņķis Δφ. Ja pagrieziena leņķis ir mazs, izpildās nosacījums: Δl ≈ Δs.

Kustības pa riņķa līniju leņķiskais ātrums ω rāda, cik strauji mainās rādiusa pagrieziena leņķis.