Kulturoloģija

Kulturoloģija ir humanitāri integratīva zinātne par kultūru kā specifiski cilvēcisku dzīves veidu. Kombinē ekonomikas teoriju, socioloģiju, filozofiju, mākslas vēsturi, antropoloģiju, literatūras teoriju.

Jēdziena rašanās saistāma ar 20 g.s. Pirmais domu par šādas zinātnes nepieciešamību 19. gs. beigās deva Edvards Tailors (ang.). Viņš sniedza definējumu vārdam "kultūra". Terminu "Cultural studies" angļu valodā ieviesa 1964. g. Anglijas zinātnieki S. Holls un D. Hebdidžs.