Kukuļošana (korupcija) ir krimināli sodāms, noziedzīgs nodarījums, par kuru vairums pasaules valstu, tai skaitā arī Latvija, paredz kriminālatbildību. Ar kukuļošanu parasti saprot kukuļa došanu, kukuļa ņemšanu, starpniecību kukuļošanā, kā arī kukuļa piesavināšanos. Kukuļošanas mērķis ir panākt, lai piekukuļojamā persona (amatpersona) izmainītu savu rīcību vai attieksmi pret tās kompetencē esošām funkcijām vai darbībām kukuļa devēja interesēs pretēji tās juridiskās personas vai institūcijas interesēm, kuru pārstāv piekukuļojamā persona un, kura tādējādi pārkāpj savas dienesta vai attiecīgos normatīvos dokumentos noteiktās atbildības robežas vai funkcijas.

Kukuļošana
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret korupciju

Kukulis var būt tiešs, naudas vai mantas formā, kā arī netiešs - pakalpojuma vai citā veidā, kuru kukuļotājs sniedz piekukuļojamai personai. Piemēram, apmaksāts ceļojums vai kāds cits labums.