Krievijas Federācijas Konstitucionālā tiesa - tiesu sistēmas institūcija, kas īsteno konstitucionālo kontroli pār Krievijā spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem. Krievijas Federācijas Konstitucionālās tiesas pilnvaras, formācijas kārtību un darbību reglamentē Krievijas Federācijas Konstitūcija un Federālais konstitucionālais likums "Par Krievijas Federācijas Konstitucionālo tiesu". Konstitucionālā tiesa sastāv no 19 tiesnešiem. Saskaņā ar Krievijas Federācijas Konstitūciju, Konstitucionālā tiesa ir viens no trim valsts varas pamatbalstiem, tomēr praktiski tā pilnībā ir atkarīga no izpildvaras.

2005. gada decembrī Krievijas Valsts dome pieņēma lēmumu par Krievijas Federācijas Konstitucionālās tiesas pārcelšanu no Maskavas uz Sanktpēterburgu.

Krievijas Federācijas Konstitucionālās tiesas pilnvaras labot šo sadaļu

 

Krievijas Federācijas Konstitucionālā tiesa:

 • Pēc Krievijas prezidenta pieprasījuma, Krievijas Federācijas padomes vai vienas piektdaļas tās biedru, Krievijas Valsts domes vai vienas piektdaļas tās deputātu, Krievijas Federācijas valdības, Krievijas Augstākās tiesas, Krievijas Augstākās Arbitrāžas tiesas, Krievijas Federācijas subjektu likumdevēju vai izpildvaru pieprasījuma izskata lietas par federālo likumu, Krievijas Federācijas prezidenta, Federācijas Padomes, Valsts Domes, Krievijas Federācijas valdības, republiku konstitūciju, nolikumu, kā arī citu Krievijas Federācijas subjektu likumu un normatīvo aktu, starpvalstu līgumu un starpinstitūciju līgumu atbilstību Krievijas Federācijas Konstitūcijas normām.
 • Izšķir strīdus par valsts varas institūciju kompetences jomām
 • Izskata sūdzības par konstitucionālo tiesību un cilvēku brīvību neievērošanu, pēc tiesu pieprasījumiem izskata konkrētās situācijās piemērojamo likumu atbilstību Konstitūcijai
 • Pēc Krievijas Federācijas prezidenta, Valsts Domes, Krievijas Federācijas valdības, Krievijas Federācijas subjektu likumdevēju varas pieprasījumiem traktē un skaidro Krievijas Federācijas Konstitūciju
 • Pēc Federācijas padomes pieprasījuma sniedz atzinumus par izvirzītajām apsūdzībām pret Krievijas Federācijas prezidentu
 • īsteno citas tiesības, kas tiek dotas federālajos konstitucionālajos likumos (piemēram, pēc Krievijas Federācijas prezidenta pieprasījuma, pārbauda Krievijas Federācijā notiekošo referendumu atbilstību Konstitūcijai).

Krievijas Konstitucionālās tiesas sastāvs (2010) labot šo sadaļu

 1. Konstantīns Aranovskis (Константин Викторович Арановский)
 2. Nikolajs Bondarjs (Николай Семенович Бондарь)
 3. Jurijs Daņilovs (Юрий Михайлович Данилов) - tiesas sekretārs
 4. Gadiss Gadžijevs (Гадис Абдуллаевич Гаджиев)
 5. Ludmila Žarkova (Людмила Михайловна Жаркова)
 6. Genādija Žilins (Геннадий Александрович Жилин)
 7. Valērijs Zorkins (Валерий Дмитриевич Зорькин) — tiesas priekšsēdētājs
 8. Sergejs Kazancevs (Сергей Михайлович Казанцев)
 9. Mihails Kleandrovs (Михаил Иванович Клеандров)
 10. Aleksandrs Kokotovs (Александр Николаевич Кокотов)
 11. Larisa Krasavčikova (Лариса Октябриевна Красавчикова)
 12. Sergejs Mavrins (Сергей Петрович Маврин)
 13. Nikolajs Meļņikovs (Николай Васильевич Мельников)
 14. Jurijs Rudkins (Юрий Дмитриевич Рудкин)
 15. Nikolajs Seļezņovs (Николай Васильевич Селезнёв)
 16. Anatolijs Sļiva (Анатолий Яковлевич Слива)
 17. Vladimirs Strekozovs (Владимир Георгиевич Стрекозов)
 18. Olga Hohrjakova (Ольга Сергеевна Хохрякова) — tiesas priekšsēdētāja vietniece
 19. Boriss Ebzejevs (Борис Сафарович Эбзеев)
 20. Vladimirs Jaroslavcevs (Владимир Григорьевич Ярославцев)

Ārējās saites labot šo sadaļu