Šis raksts ir par notikuma veidu. Par seriālu skatīt rakstu Krīze (seriāls).

Krīze nozīmē neskaidro procesu evolūciju, kad ir nepieciešams izšķirošs brīdis diagnozei. Jēdzienu "krīze" vēl var izskaidrot kā nepārvaramas grūtības, kas pārsniedz cilvēka ierastos resursus un sarežģījuma pārvarēšanas mehānismu. Krīzes rezultātā paplašinās cilvēka rīcības iespējas, pieaug nejaušības princips un atsevišķu cilvēku rīcība rada neatgriezeniskas un neprognozējamas sekas.

Principā krīzei ir vairākas definīcijas un veidi, kas nozīmē to, ka krīze kā jēdziens ietver sevī plašu nozīmes spektru. Ar vārdu „krīze” var saprast finansiālo, sociālo, politisko, ekonomisko, attiecību, kultūras, vērtību, pārtikas, ģimenes, dabas resursu un vecumposmu krīzi. Tāpat ar krīzi var sasaistīt arī neoliberālisma, kapitālisma, kā arī Amerikas hegemonijas jēdzienus.

Sabiedrībā arvien aktuālāks jautājums saistās tieši ar ekonomisko un finansiālo krīzi, jo šobrīd daudzas valstis, ieskaitot Latviju, ir saskārušies ar krīzi un tās pazīmēm. Gan valsts līmenī, gan ar citu (arī starptautisku) aktieru palīdzību tiek meklēti risinājumi, kā šo krīzi pēc iespējas veiksmīgāk varētu pārciest. Ekonomiskā krīze saistās ar ražošanas, patēriņa un pirktspējas samazināšanos, kā arī ar bezdarba un bankrotu palielināšanos.