Bankrots ir juridiskas personas maksātnespējas procesa stāvokļa risinājums. Ja tiek atzīta maksātnespēja, parādnieka uzņēmums tiek likvidēts un līdzekļi, kas iegūti no atsavinātās mantas un īpašumiem, tiek atdoti kreditoriem. Bankrota procedūru parasti uzsāk maksātnespējas administrators, kurš vēlāk iesniedz pieteikumu tiesai par maksātnespējas procesa pabeigšanu sakarā ar bankrota procedūras pabeigšanu. Bankrota mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus un likvidēt parādnieku.

Skatīt arī labot šo sadaļu