Kontakts (elektrotehnika)

Elektriskais kontakts ir elektrisko strāvu vadošu materiālu saskaršanās virsma vai ierīce, kas nodrošina šādu saskaršanos.