Latvijas Republikas Komerclikums

(Pāradresēts no Komerclikums)

Komerclikums ir 2000. g. Saeimā pieņemts Latvijas normatīvais akts, kurā noteiktas komercdarbības tiesiskās normas. Tajā definēti komersanta, komercdarbības, komercreģistra un citi ar komercdarbību (uzņēmējdarbību) saistīti jēdzieni, nosacījumi un ierobežojumi. Komerclikums galvenajos aspektos atbilst vairuma Eiropas Savienības valstu tiesiskajā praksē lietojamiem līdzīgiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Spēkā kopš 2002. g.

Komerclikums, līdz ar citiem likumdošanas aktiem, ir viens no galvenajiem valsts regulēšanas instrumentiem mikroekonomikas jomā. Tas komercdarbības procesus padara pārskatāmus un prognozējamus, līdz ar to nodrošinot valsts ekonomiskās attīstības stabilitāti.

Sistēma Labot

  • A daļa — komercdarbības vispārīgie noteikumi
  • B daļa — komersanti
  • C daļa — komercsabiedrību reorganizācija
  • D daļa — komercdarījumi

Ārējās saites Labot

Literatūra Labot

  • Jarkina V. Franšīze teorijā un praksē. Komerclikuma franšīzes līguma nodaļas komentāri. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009. ISBN 978-9984-840-08-6
  • Strupišs A. Komerclikuma komentāri. A daļa —Rīga: A. Strupiša juridiskais birojs, 2003. ISBN 9984-19-414-0
  • Strupišs A. Komerclikuma komentāri III. — Rīga: A. Strupiša juridiskais birojs, 2003. ISBN 9989732-0-4 Nepareizs ISBN