Kolonna, relāciju datubāzu kontekstā, ir tabulas datu kopa, kas satur noteikta datu tipa vērtības. Kolonna tabulā nodrošina struktūru uz kuras pamata tiek veidotas tabulas rindas.

Termins kolonna bieži tiek aizstāts ar terminu lauks un daudzi uzskata, ka pareizāk būtu lietot tieši šo terminu, vai vēl precīzāk, terminu lauka vērtība, kas tieši sasaucas iedomātu lauku, kuru veido kolonnas un rindas krustpunkts.

Apskatīsim tabulu, kas aprakstītu vairākus uzņēmumus un tā varētu saturēt sekojošas kolonnas:

  • ID (veselo skaitļu identifikators, unikāls katrai rindai)
  • Nosaukums (teksts, piemēram, text vai varchar tips)
  • Adrese (teksts - piemēram, text vai varchar tips)
  • Reģistrācijas numurs (vesels lielapjoma skaitlis, piemēram, float vai int tips)
  • Nozare (veselo skaitļu identifikators, kas izriet no atsevišķas tabulas, kura satur nozaru nosaukumus)
  • utt.

Katra rinda nodrošina datu vērtību katrai kolonnai, kas būtu jāuztver kā atsevišķa strukturētu datu vērtība, šajā gadījumā tā pārstāv vienu uzņēmumu. Formāli definējot, katra rinda var tikt interpertēta kā relācija, kas veidota no kortedžu kopas, kur katrs kortedžs sastāv no divām daļām: attiecīgās kolonnas nosaukuma un rindas vērtības šai kolonnai.

Kolonna 1 Kolonna 2
Rinda 1 Rinda 1, Kolonna 1 Rinda 1, Kolonna 2
Rinda 2 Rinda 2, Kolonna 1 Rinda 2, Kolonna 2
Rinda 3 Rinda 3, Kolonna 1 Rinda 3, Kolonna 2