Klīrings (no angļu: clearing — 'notīrīšana') jeb tīrvērte ir maksājuma dokumentu nosūtīšana, apstrāde un savstarpējā saskaņošana, saskaņā ar kuru organizācija darbojas kā starpnieks un uzņemas pircēja un pārdevēja lomu darījumā, lai saskaņotu rīkojumus starp darījuma partneriem, kas notiek pirms norēķiniem un kura rezultātā, balstoties uz visiem iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, aprēķina katras kredītiestādes klīringa neto pozīciju, t.i., kopējās naudas līdzekļu saistības vai prasības pret pārējām kredītiestādēm.[1] Klīrings ir nepieciešams, lai saskaņotu visus pirkšanas un pārdošanas pasūtījumus tirgū. Tas nodrošina vienmērīgākus un efektīvākus tirgus, jo puses var veikt pārskaitījumus tīrvērtes sabiedrībai, nevis katrai atsevišķai pusei, ar kuru tās ir veikušas darījumus.[2]

  1. «Latvijas Republikas tiesību akti». Skatīts: 19.04.2018.
  2. «Investopedia». Skatīts: 20.04.2018.