Kazuistika (no latīņu: casus — 'gadījums') ir gadījumu izpēte; detalizēti, pārmērīgi detalizēti; situācijas piesaistīšana.

Tiesību attīstībā pirmie normatīvie tiesību akti bija gadījuma rakstura likumi, tiesību normas netika atņemtas no konkrētā notikuma apstākļiem, kas bija paredzēti regulēšanai. Laika gaitā ir uzlabojušās juridiskās metodes.