Katinons

ķīmisks savienojums

Katinons jeb benzoiletānamīns ir monoamīnu grupas alkaloīds, ko iegūst no katas koka un kas ir ķīmiski līdzīgs efedrīnam, katīnam un citiem amfetamīniem. Tā ir galvenā katas koka psihoaktīvā viela. Katinons atšķiras no citiem amfetamīniem ar to, ka tam ir ketonu funkcionālā grupa.

Katinons

Katinona struktūrformula

Katinona molekulas modelis
CAS numurs 71031-15-7
Ķīmiskā formula C9H11NO
Molmasa 149,19 g/mol

Katinons ir iekļauts Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I sarakstā (bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos).[1]

  1. «Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību». Likumi.lv. Skatīts: 2012. gada 27. februārī.