Atvērt galveno izvēlni

Kapitālsabiedrība ir organizācijas forma, kas aptver ļoti daudzu veidu uzņēmumus. Kapitālsabiedrības ir apvienības, kuru mērķis ir aizstāvēt savu biedru ekonomiskās intereses, veicot ekonomisko darbību. Kapitālsabiedrība ir komercsabiedrība ar juridiskās personas tiesībām, kuras pamatkapitālu veido dalībnieku (īpašnieku) apvienotais (ieguldītais) kapitāls. Kapitālsabiedrības atbild ar savām saistībām ar tām piederošo mantu. Kapitālsabiedrības ir komercsabiedrības, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu vai akciju nominālvērtību kopsummas. Kapitālsabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta sabiedrība, kuras daļas nav publiski apgrozības objekti. Akciju sabiedrība ir atklāta sabiedrība, kuras daļas (akcijas) var būt publiskas apgrozzības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona. Sabiedrība uzskatāma par nodibinātu un iegūst juridiskās personas statusu kopš dienas, kad tā ierakstīta Uzņēmumu reģistrā. Dalībnieks ir persona, kam sabiedrībā pieder viena vai vairākas daļas. Ar jēdzienu “dalībnieks” saprot sadarbības ar ierobežotu atbildību dalībnieku un akciju sabiedrības akcionāru. Sabiedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. Sabiedrība neatbild par dalībnieka saistībām. Dalībnieks neatbild par sabiedrības saistībām.

AtsaucesLabot

Gunnars Hofs Biznesa Ekonomika SIA Jāņa Rozes apgāds 2002