Kanelūras (franču: cannelure) jeb rievtekas ir vertikālas gropes kolonnas vai pilastra stāvā.[1]

Kanelūras uz kolonnām Linkolna memoriālā

Radot gaismēnu spēli, kanelūras izdaiļo kollonu un dara to slaidāku. Doriskajā orderī ir seklas, saplūstošas, citos orderos ir dziļākas, vairāk atdalītas. Tās radās Senajā Ēģiptē. Vēlāk tās attīstījās antīkajā arhitektūrā un vēlākajos laikos.