Kālija laukšpats var būt:

  • Ortoklazs — nozīmīgs tektosilikātu minerāls, kas veido magmatiskos iežus;
  • Mikroklīns — ķīmiski vienāds ar ortoklazu, bet ar atšķirīgu kristālisko struktūru;
  • Sanidīns — augstas temperatūras kālija laukšpata paveids (K,Na)(Si,Al)4O8 ;
  • Adulārs — ortoklaza zemas temperatūras paveids vai daļēji jauktas struktūras mikroklīns;
  • Amazonīts — mikroklīna zaļš paveids.