Jonu saite ir ķīmiskā saite, kas veidojas, diviem pretēji lādētiem joniem pievelkoties. Galvenokārt tā rodas savienojumos, kas sastāv no metālu un nemetālu joniem. No joniem veidotās cietās vielas sauc par jonu kristāliem. Jonu telpisko izvietojumu jonu kristālā sauc par jonu kristālrežģi.

Jonu saite var pastāvēt gan starp joniem, kurus veido tikai viens atoms, gan starp joniem, kurus veido vairāki atomi, kas savā starpā saistīti ar kovalento saiti.

Par jonu saites garumu uzskata atsevišķo atomu jonu rādiusu summu.

Jonu saite ir spēcīgāka, ja atsevišķo jonu rādiusu summa ir mazāka un ja lielāka ir jonu valence (vērtība). Jo spēcīgāka jonu saite, jo lielāka kristāliskā cietība un mazāka tā šķīdība.