Izmirstošas sugas ir dzīvnieku, augu un citu organismu sugas, kas atrodas uz izmiršanas robežas. Izmirstošo sugu rādītāji parasti ir populācijas strauja samazināšanās, piemēram, sugas nespējai pielāgoties dabiskās vides izmaiņām, malumedniecība vai citi iemesli, kā rezultātā samazinās īpatņu skaits. Apdraudēto sugu uzraudzību kopš 1966. gada ir uzņēmusies Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība (IUCN). Tā globāli un sistemātiski apdraudētās sugas iekļauj "Sarkanajā grāmatā". "Latvijas Sarkanajā grāmatā" ir iekļautas sugas, kas ir apdraudētas Latvijas līmenī.

Viena no izmirstošajām sugām ir salu lapsa

Skatīt arī labot šo sadaļu