Izgāztuve

Izgāztuve jeb atkritumu poligons ir nodalīta teritorija, kur noglabā, šķiro un apstrādā atkritumus.