Interešu izglītība ir bērna vai jaunieša iespēja attīstīt savu radošo potenciālu, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, gūt jaunu pieredzi un iemaņas.

Latvijas Izglītības likumā noteikts, ka interešu izglītība ir "personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības".[1]

Interešu izglītības īstenotāji labot šo sadaļu

Interešu izglītības programmu īstenošanu galvenokārt veic interešu izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas.
Interešu izglītības iestādēs, atšķirībā no vispārizglītojošām skolām, parasti intensīvs darbs noris arī vasaras mēnešos, piedāvājot savādākas šī darba organizācijas formas, piemēram, dažādas nometnes, radošās darbnīcas, spēļu istabas.

Interešu izglītības mērķi labot šo sadaļu

Interešu izglītības jomas labot šo sadaļu

Darbības formas labot šo sadaļu

Interešu izglītībā izmantotās darbības formas var būt ļoti dažādas: piemēram, pulciņu un kolektīvu nodarbības, individuālais darbs, dažādu interešu klubi, nometnes, pasākumi, konkursi un viktorīnas, sacensības, iesaistīšanās dažādos projektos u.c.

Atsauces labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu