Husītu kari

Husītu kari (čehu: Husitské války) bija 15. gadsimta kari Bohēmijā un apkārtējās zemēs, kas sākās 1420. gada 17. martā kā Romas pāvesta Martina V izsludināts krusta karš pret Jana Husa sekotājiem. Husītu armijai izdevās sakaut ķeizara Sigismunda Luksemburga vadīto karaspēku 1420. gada decembrī un vācu zemju sūtīto karaspēku 1422. gadā. 1423. gadā par Bohēmijas valdnieku ievēlēja Jagaiļa brāļadēlu Žigmantu Kaributaiti. Pēc uzvarām pār ārzemju karaspēku husīti sašķēlās divās naidīgās daļās, sekojošajā pilsoņu karā 1434. gadā radikālais spārns jeb taborīti cieta sakāvi.

Bohēmijas kroņa zemes Husītu kara laikā.