Homonīmi ir vārdi ar atšķirīgu nozīmi, kas izrunājami un rakstāmi vienādi. Piemēram, "rota" (karaspēka vienība) un "rota" (greznuma priekšmets) ir homonīmi.

Vārdus, kuri rakstāmi vienādi, bet izrunājami dažādi, sauc par homogrāfiem.

Piemēri labot šo sadaļu

  • spāre (kukainis), spāre (jumta sastāvdaļa),
  • lakta (kalēja lakta), lakta (lakta vistām),
  • mīkla (maizes mīkla), mīkla (folklorā minamā mīkla),
  • vilciens (pārvietošanās līdzeklis) un vilciens (spalvas vilciens),
  • cietums (ieslodzījuma vieta) un cietums (lietas īpašība),
  • dumpis (putns) un dumpis (sacelšanās).
  • zāle (liela telpa ēkā) un zāle (lakstaugi)
  • vilnis (parādība ūdens tilpnēs) un Vilnis (cilvēka vārds)
  • aina (dabas skats) un Aina (cilvēka vārds)


Skatīt arī labot šo sadaļu