Holisms (no grieķu: ὅλος (holos) — 'viss, vesels, veselums') ir ideja, ka dažādas naturālas sistēmas (fizikālas, bioloģiskas, ķīmiskas, sociālas, ekonomiskas, mentālas, lingvistikas, u.c.) un šo sistēmu īpašības ir jāsaprot kā viens veselums, nevis kā veseluma daļas.