Hercogiste ir teritorija, kurā valda hercogs vai hercogiene. Hercogistes gandrīz vienmēr atradās kādas citas valsts (lielākas karalistes vai impērijas) sastāvā, baudot dažādus politiskās autonomijas līmeņus. Statusā augstākās lielhercogistes parasti bija neatkarīgas valstis — Lietuvas lielhercogiste, Luksemburgas lielhercogiste, Toskānas lielhercogiste.

Hercoga tituls parasti skaitās trešais pēc imperatora un karaļa. Svētajā Romas impērijā, un tai sekojošajās vācu valstīs, hercoga tituls nāca pēc imperatora, karaļa, lielhercoga un kūrfirsta.[nepieciešama atsauce] Lielbritānijā hercoga tituls seko karaļa un prinča tituliem.