Herbicīdi

ķīmiski līdzekļi nevēlamu augu, nezāļu apkarošanai
(Pāradresēts no Herbicīds)

Herbicīdi (latīņu: herba — ‘zālaugs’, ‘nezāle’, -cida — ‘galinātājs’) ir ķīmiskās vielas, kuras izmanto nevēlamu augu, nezāļu apkarošanai, iznīcināšanai. Pēc darbības rakstura izdala vienlaidus herbicīdus, kas iznīcina visus augus, un selektīvos herbicīdus, kas darbojas tikai uz noteiktu nevēlamo augu sugu. Vienlaidu herbicīdus izmanto, lai apkarotu augu augšanu rūpniecības teritorijās, lidostās, dzelzceļa un šoseju ceļmalās, meža izcirtumos, elektropārvades augstsprieguma līnijās, savukārt selektīvos herbicīdus izmanto lauksaimniecībā nezāļu apkarošanā.

Ir zināmi gadījumi, kad herbicīdi izmantoti arī militāriem mērķiem, piemēram, Oranžais aģents, kas tika izmantots Vjetnamas kara laikā.