Hati (senskandināvu: Hati — 'naids') senskandināvu mitoloģijā ir vilks, kas katru nakti dzenas pakaļ Māni (Mēnesim). Uzskatīja, ka tad, kad Hati tuvojas Māni, iestājas mēness aptumsums (tādos gadījumos cilvēki centās ar troksni Hati iztraucēt) un ka, pienākot Ragnarokam, Hati mēnesi panāks un aprīs.

Skolls un Hati seko Saulei un Mēnesim.