Habla likums

sakarība starp galaktikas ātrumu un attālumu līdz tai

Habla likums ir sakarība kosmoloģijā starp attālumu līdz galaktikai un tās attālināšanās ātrumu. Pēc Habla likuma var spriest, ka Visums izplešas un tas ir viens no Lielā sprādziena teorijas pierādījumiem. Vispārīgā veidā Habla likums izskatās šāds:

kur ir galaktikas ātrums, — attālums līdz galaktikai un — proporcionalitātes koeficients jeb Habla konstante. 2018. gadā, izmantojot Habla kosmiskā teleskopa mērījumus, aprēķinātā Habla konstantes vērtība ir (73,45±1,66) km/s uz megaparseku. Habla konstantes vērtība dažādos uzziņu avotos var atšķirties. No vispārīgās relativitātes teorijas izriet, ka Habla konstante laika gaitā var mainīties.

Ārējās saitesLabot