Guntas

ciems Bauskas novada Codes pagastā, Latvijā