Gliks var būt:

  • Ernsts Gliks (Ernst Glück, 1652—1705) — vācu luterāņu mācītājs, tulkotājs un Zviedru Vidzemes izglītības darbinieks;
  • Kamils Gliks (Kamil Glik, 1988) — poļu futbolists.