Geto

  • Viduslaikos - Rietumeiropas pilsētās izolēts ebreju kvartāls ar savu iekšējo jurisdikciju.
  • Jaunākajos laikos - Nacistiskās Vācijas un tās okupētajās teritorijās ebreju nometināšanas vietas pilsētās.

Skatīt arīLabot

Rīgas geto