Fokuss optikā ir punkts, kurā krustojas caur optisko sistēmu izgājuša paralēlu staru kūļa stari vai staru pagarinājumi. Fokuss ir raksturīgs savācējlēcām un izkliedētājlēcām. Fokusu aprēķina pēc formulām:

vai

, kur

F - fokusa attālums(jeb fokuss); f - attālums no attēla līdz lēcai; d - attālums no objekta līdz lēcai; D - optiskais stiprums;[1]

  1. Jānis Krūmiņš. Fizika 12.klasei 2.optika. Zvaigzne ABC, 1997.gads. 25. lpp. ISBN 9984-04-582-x.