Fluīds

plūstoša viela

Fluīds (latīņu: fluidus — ‘tekošs’) fizikā ir viela, kas pie bīdes deformācijas sāk plūst (deformējas). Fluīdus sauc arī par plūstošajām vielām. Pie plūstošām vielām pieder šķidrumi, gāzes, plazma un atsevišķas plastiskas cietas vielas. Ar fluīdu pētniecību nodarbojas hidrodinamikā un aerodinamikā.

Animācija, kurā attēlota fluīdu uzvedība atkarībā no to viskozitātes. Apakšējai vielai ir lielāka viskozitāte nekā augšējai vielai

18. gadsimtā fiziķi izmantoja šo jēdzienu, lai apzīmētu hipotētisku vielu, un ar šī jēdziena palīdzību skaidroja siltumparādības, elektrības un magnētiskās parādības. Šādā nozīmē šo jēdzienu vairs mūsdienās neizmanto.

Bioloģijā ar fluīdiem dažkārt saprot ķermeņa šķidrumus, bet ezotērikā — hipotētiskas bioloģiskas enerģijas strāvojumu, kas izdalās no dzīviem organismiem.