Fluīds (latīņu: fluidus — ‘tekošs’) jeb plūstoša viela fizikā ir viela, kas pie bīdes deformācijas sāk plūst (deformējas). Pie plūstošām vielām pieder šķidrumi, gāzes, plazma un atsevišķas plastiskas cietas vielas. Ar fluīdu pētniecību nodarbojas hidrodinamikā un aerodinamikā.

Animācija, kurā attēlota fluīdu uzvedība atkarībā no to viskozitātes. Apakšējai vielai ir lielāka viskozitāte nekā augšējai vielai

18. gadsimtā fiziķi šo jēdzienu izmantoja, lai apzīmētu hipotētisku vielu — siltumradi, ar kuru centās izskaidrot siltumparādības, elektrības un magnētiskās parādības. Mūsdienās šādā nozīmē šo jēdzienu vairs neizmanto.

Bioloģijā ar fluīdiem dažkārt saprot ķermeņa šķidrumus, bet ezotērikā — hipotētiskas bioloģiskas enerģijas strāvojumu, kas izdalās no dzīviem organismiem.

Ārējās saites labot šo sadaļu