Filoloģija (grieķu: φιλολογία — 'mīlestība uz vārdu') ir zinātne par kādas tautas valodu un literatūru. Tā ir cieši saistīta ar literatūru, vēsturi un valodniecību. Klasiskā filoloģija ir grieķu, latīņu un sanskrita valodas filoloģija.

Grāmata par indoeiropiešu valodas filoloģiju.