Filoloģija (grieķu: φιλολογία — 'mīlestība uz vārdu') ir zinātne par kādas tautas valodu un literatūru. Tā ir cieši saistīta ar literatūru, vēsturi un valodniecību. Klasiskā filoloģija ir grieķu, latīņu un sanskrita valodas filoloģija.

Grāmata par indoeiropiešu valodas filoloģiju

Lingvistika ne vienmēr tiek iekļauta filoloģijā: pirmkārt, lingvistika ne vienmēr pēta tekstus, otrkārt, tā ne vienmēr skar kultūras pusi (lai gan valodas un kultūras attiecības ir aktuāla lingvistiski-filozofiska problēma); lingvistiku raksturo lielāka tuvība eksaktajām zinātnēm nekā citas disciplīnas, kas tradicionāli tiek pieskaitītas filoloģijai. Rietumeiropas valstīs un Amerikā ar filoloģiju apzīmē antīko (klasiskā filoloģija) un viduslaiku tekstu pētniecību, savukārt valodu un īpaši valodas teorijas pētniecību uzskata par atsevišķu disciplīnu.

Ārējās saites

labot šo sadaļu