Fāžu nobīde rāda, par cik grādiem vai radiāniem viens svārstību process atpaliek no otra vai to apsteidz.

Fāžu nobīdi mēra grādos vai radiānos. Ja attālums starp daļiņām ir , tad svārstību fāzes sakrīt (vērtība vai )

Uzdevums. Vilnis izplatās ar ātrumu 6 m/s, un tā svārstību periods ir 0,5 s. Aprēķini mazāko attālumu starp divām daļiņām, kas svārstās vienā fāzē!

Risinājums.

  •   = 6 m/s
  •   = 0,5 s

  − ?
  =  

 
  =  

  = 6 · 0,5 = 3 m

Atbilde. Mazākais attālums starp divām daļiņām, kas svārstās vienā fāzē, ir 3 m.

  • Fizikas uzdevumu krājums 10. klasei, Uldis Dzērve, Ints Eidiņš, 1. izdevums - 2005. gads, "Lielvārds", ISBN 9984-11-083-4, 110. lpp