Šis raksts ir par upes ieteku. Par citām jēdziena Grīva nozīmēm skatīt nozīmju atdalīšanas lapu.

Grīva ir upes posms pie ietekas jūrā, ezerā, upē, ūdenskrātuvē, citā ūdenstecē, vai arī vieta upes lejtecē, kur ūdens izsīkst (iztvaiko, iesūcas zemē, tiek izmantots apūdeņošanai), nesasniedzis ieteku.[1]

Laplatas grīva

Izšķir vairākus grīvu veidus:

  • vienteces grīva,
  • piltuvveida grīva jeb estuārs,
  • salainā grīva,
  • lēverainā grīva,
  • daudzteču grīva,
  • zarainā grīva,
  • bloķētā grīva.
  1. Anita Biseniece. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2007, 210. lpp.

Ārējās saites

labot šo sadaļu