Enharmonisms ir skaņas, tonalitātes, akordi un intervāli, ko apzīmē dažādi, bet tie paši par sevi ir identiski (piemēram, Fa diēzs = Sol bemols). Tas, ka to muzikālā vērtība ir vienāda nenozīmē, ka to funkcijas mūzikā ir vienādas.

Notis F# (Fa diēzs) un G♭ (Sol bemols), ko pieraksta dažādi, taču tās apzīmē vienu un to pašu skaņu.