Elektriskais izolators

detaļa, ierīce, viela, kas neļauj elektriskajai strāvai aizplūst uz ārieni vai ieplūst no ārienes

Elektriskais izolators ir materiāls vai viela, kas neļauj elektroenerģijai aizplūst uz ārieni vai ieplūst no ārienes. Tajā ir maz brīvo elektrisko lādiņu, tiem ir vāja elektrovadītspēja jeb augsta elektriskā pretestība. Elektriskais lādiņš var uzkrāties uz izolatoru virsmas. Izolatori ir pretēji elektriskajiem vadītājiem, kas labi vada elektrisko strāvu; vēl atsevišķi izdala pusvadītājus.

Trīs dzīslu kabelis, kur katram vadam apkārt ir izolējošs materiāls, lai tie savstarpēji nesaskartos. Arī kabelis ir vēl atsevišķā izolatorā

Kā izolatoru piemērus var minēt gaisu, stiklu, keramiku, plastmasas, gumiju, politetrafluoretilēnu.